انواع و اقسام سفر و مسافرت

مسعودی این یادداشتها را طی دو هفته حضور خود در نقاط مختلف گیلان ثبت نموده و با عنوان «یادداشتهای مسافرت گیلان» در روزنامهٔ اطلاعات طی شانزده قسمت منتشر کرده است. در این یادداشتها، مسعودی حتی مینویسد که مهندس و سازنده روسی این راه، بعد از اینکه جاده را احداث کرده و چندی از آن مراقبت نموده خود را به انتحار زده است. در ادامه مسیر، مسعودی و همراهانش وقتی از شهر قزوین خارج میشوند به تدریج از کوههای کوهین عبور نموده و به شهرهای لوشان، منجیل و رودبار میرسند. سرتاسر شهر را غبار فلاکت و بدبختی احاطه کرده است. در یک مملکتی که به واسطه جهل و کثرت موهومپرستی گرد بدبختی و بیچارگی روی ملت آن نشسته است، در مملکتی که اجرای یک چنین آمال بزرگ وسیلهای به دست اشخاص منفعتجو داده و برای میل به مقاصد شخصی خود مردم را به گمراهی سوق میدهند. بهترین کار در سفر جادهای انعطافپذیری و راحتی است، مخصوصا اگر با دوستانتان باشید. یونگ یکی از بزرگترین نظریه پردازان علم روانشناسی است، که مطالعات زیادی در زمینه رویا و تعبیر آن انجام داد.

یکی از کارهایی که میتوان در این دریاچهها کرد، قایق سواری یا ماهیگیری است. یکی از نکاتی که برای او از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است احداث راه جادهای است که در آن زمان به دست روسها ساخته شده بود. یکی از موسسات معتبری که شرایط امن مسافرت با ون را برای مردم فراهم می­آورد موسسه ایران ون رنتال است. نویسندهٔ این یادداشتها که خود از روزنامهنگاران شاخص و متجدد آن سالها بوده در نوشتههای خود سعی دارد مشاهداتش را از شیوهٔ زندگی و شرایط عمرانی و اعتبار اجتماعی شهرهایی که مورد سیاحت قرار گرفته به شکلی اجمالی به مخاطبان روزنامه منعکس سازد. همانطور که در مطالب قبلی سایت و شبکههای اجتماعی آزمایشگاه به اطلاع رساندیم، آزمایشگاه نانو ارومیه پس از ماهها تلاش موفق به اخذ مجوز انجام آزمایش PCR تشخیص ویروس کرونا شد تا اولین مرکز خصوصی انجام این آزمایش در ارومیه و استان آذربایجان غربی باشد. همین که دنباله قشون خاتمه یافت و نوبت به دفیله سربازان اجباری گیلان رسید صدای هورا و کف زدن از طرف مردم بلند شد.

پس از شش دوره تجربه نمایندگی، از اولین دوره مجلس سنا با سمت سناتوری به این مجلس راه یافت و باقیمانده سالهای زندگیاش را با همین عنوان زندگی کرد. مسعودی در سفر به گیلان همراهان سرشناسی نیز در کنار خود داشت که هر یک در جایگاه وکیل مجلس یا کفیل وزارتخانه و سمتهای دیگر به این سفر نوروزی آمده بودند. در کنار فعالیت مطبوعاتی، او سالهایی نماینده مردم در مجلس شورای ملی بوده و به تدریج به جایگاه و اعتبار سیاسی قابل اتکایی در عصر پهلوی دوم دست یافته است. متاسفانه شهر قزوین درست معکوس این صفحات را به خود گرفته است یعنی در این شهر بزرگ شما یک سالون تئاتر، نمایشگاه، سینما، تفرجگاه و عمارت قابل سکونت نمیبینید، یک خیابان خوب و یک کوچه نظیف پیدا نمیکنید. در این شهر مدرسه متوسطه که شش کلاس متوسطه را دارا باشد وجود ندارد. این دعوت و دیدار به همت اداره بلدیه رشت انجام میگیرد و او با کوشش ابوالحسن صبا به تاسیس مدرسه موسیقی رشت مبادرت میورزد. یکی از بخشهای خواندنی سفر مسعودی، توجه او به مدرسه صنایع ظریفه رشت است.

«تقریبا ده سال است یک عده جوان وطنپرست متجدد گردهم جمع شده جمعیتی بنام «فرهنگ» تاسیس کرده و امروز یکی از مجامع بزرگ و خوبی است که شاید در ایران تنها باشد. او مدخل شهر و بلواری که به بازار بزرگ شهر منتهی میشد را یکی از بهترین مناظر این سفر توصیف میکند. اکثریت مردمان این شهر بیشتر و خیلی زیادتر از طهران خودمان از خرافات پیروی میکنند. گزارشهایی پیرامون سفر خود از جادهها، ابنیهها، بندرگاهها، قرائتخانهها تا نوع زندگی مردمان این خطه مورد توجه او بوده است. نکتهی دیگری که پیش از عزیمت به مقصد مورد نظر باید مورد توجه قرار داد، چگونگی رسیدن به مناطق دیدنی و جالب توجه در آن منطقه است. اگر شما هم جزو آن دسته از افرادی هستید که همیشه نعطیلات خود را در شهرهای شمالی می گذرانید. که هر کدام جزو الزامات این مورد به حساب می آیند. با این حساب چمدانی که پیش از این روزها برای چیدنش وقت گذاشتید و آن را با حوصله و وسواس و نظم چیدهاید در کسری از ثانیه به بازار شام تبدیل میشود، حالا شما میمانید و انبوهی از وسایلی که به اشتباه و بیدلیل با خودتان به فرودگاه آوردهاید. حضور مسعودی در کنار اشخاص مزبور نشان از اعتبار این روزنامهنگار جوان در بین رجال سیاسی و اداری آن سالهای ایران دارد.

دیدگاهتان را بنویسید