بیماری مسافرت را می شناسید؟

اما اگر مسافرت به شهرهای نزدیک باشد یا اینکه مسافت کمی باشد رفتن به مسافرت بلامانع می باشد . آغاز مسافت یاد شده در شهرهای کوچک و متوسط از دیوار شهر در صورت داشتن دیوار و آخرین خانه شهر در صورت نداشتن دیوار، محاسبه مىشود. اگر مسافر قبل از رسیدن به محل اقامت یا وطن از تصمیم خود بر گردد، در صورتى که باقى مانده راهى که مىخواهد برود، در حدّ مسافت باشد، نمازش قصر مىگردد. بنابراین لازم است لیستی از این کارها پیش رویمان باشد که چیزی فراموش نشود. همچنین قبل از ترک خانه هم یک سری کارها باید انجام دهیم که در روزهای سفر، خطری خانهمان را تهدید نکند و چیزی آسیب نبیند. کی میتوانید وقتی پایتان را داخل جزیره گذاشتید هیجان همۀ وجودتان را پر کند که این بهترین انتخاب سفرتان بوده است؟ اما بهترین زمان سفر به کیش برای بازارگردی و طبیعتگردی یا بازدید فرهنگی چه زمانی است؟ حرام بودن اصل سفر یا هدف آن است نه مطلق ارتکاب فعل حرام در سفر. در نتیجه هشت فرسخ را به کیلومتر ۴۴، ۴۳، ۴۵ و بنابر قول آخر چهل کیلومتر ذکر کردهاند. مسئله اختلافى است. قول دوم مشهور میان فقها است.

بسیارى از فقها، بلکه مشهور آنان تا زمان محقق اردبیلی (م ۹۹۳ ه. در پروازهای کمتر از دو ساعت، امکان سفر هوایی برای مادران باردار با سن بارداری کمتر از 32 هفته (برای بارداری اول)، میسر خواهد بود. در وجوب اتمام نمازِ خانه به دوش بحثى نیست. در فرض دوم-که مجموع رفت و برگشت هشت فرسخ باشد-آیا لازم است مسافت هر یک از رفت و برگشت کمتر از چهار فرسخ نباشد، یا مسافت رفت نباید کمتر از چهار فرسخ باشد و یا هیچ کدام شرط نیست؟ در چه فصلی برای خرید به کیش برویم؟ اهل استراحت مطلق هستید یا فقط برای ماجراجویی بار سفر میبندید؟ برخى بین کسى که سفر شغل و حرفه او است و کسى که چنین نیست تفصیل داده و گفتهاند: در صورت نخست، در سفر اول نماز تمام است و نیازى به تکرار سفر نیست؛ زیرا شغل و حرفه قرار دادن سفر جایگزین تکرار سفر مىشود؛ لیکن در صورت دوم، تکرار سفر به اندازهاى که نزد عرف کثیر السفر به شمار آید-که به کمتر از سه بار سفر کردن پى درپى محقق نمىشود-لازم است. گروهى ملاک را صدق عرفى عنوان فوق دانسته و گفتهاند: صدق عرفى کار و شغل بودن سفر نسبت به بعضى مشاغل با یک بار سفر تحقق مىیابد، لیکن نسبت به بعضى مشاغل دیگر متوقف بر تکرار سفر است.

بنابر بر احتمال نخست، ملاک کثرت و غلبه سفر خواهد بود؛ خواه سفر به جهت شغل و کار باشد یا غیر آن، همچون سیاحت یا زیارت؛ لیکن بنابر احتمال دوم، ملاک اتخاذ سفر به عنوان کار و حرفه مىباشد نه کثرت و غلبه آن بر حضر. در تحقق هشت فرسخ-که موجب قصر نماز مىشود-تفاوتى میان اینکه رفت یا برگشت به تنهایى هشت فرسخ باشد و یا مجموع آن؛ بدین گونه که رفت، چهار و برگشت نیز چهار فرسخ باشد، نیست، به شرط آنکه در فرض دوم، در همان روز برگردد. لازم به ذکر است که این مجوز بین 48 تا 72 ساعت و نه بیشتر اعتبار خواهد داشت. 560 هزار تومان جمع کل اقساط .که در هر چک نوشته میشود و در نهایت لازم به ذکر است که این 560 هزار تومانی که با هم حساب کردیم می شود مبلغ پرداختی ماهیانه شما. لیکن برخى تعدد سفر-دو یا سه بار-را لازم دانستهاند؛ هرچند با سفر نخست عنوان یاد شده تحقق یابد. همین برنامه ریزی برای تهیه بلیط هواپیما و قطار، اتوبوس و یا حتی رزرو هتل باعث میشود بهتر از هر زمانی خود را به انجام سر وقت یک کار مقید کنید.

بر اساس یک بررسی در اروپا در سال 2015، بلیط هواپیما در 49 روز از سال (حدود 7 هفته) قیمتی متوسط داشته و در بقیه روزهای سال گران تر و یا ارزان تر از حالت معمول بوده است. تابستان که میرسد، میتوانید از جشنوارهای به جشنوارهای دیگر و از کنسرتی به کنسرت دیگر در جزیرۀ کیش بروید که از 15 تیرماه تا 15 شهریور برگزار میشود. از سوی دیگر برخی کشورها برای اعطای ویزا و اجازهی ورود از شما درخواست ایمنسازی و واکسینه شدن نسبت به بیماریهای خاصی را میکنند که باید پس از انجام این سری واکسیناسیون، مدارک رسمی آن را به همراه دیگر مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزا به سفارت مورد نظر تحویل دهید. از این رو، افرادی که برای سفر انتخاب می کنید باید از این موضوع آگاهی داشته باشند و از مسیری سفر کنید که همگی بر آن اتفاق نظر دارند تا سفری به یاد ماندنی داشته باشید. حوادث رکنا: چند سال بود که تقریبا همسرم را از نظر عاطفی رها کرده و سرگرم امور روزمره خودم بودم. اما این که سفر نمی شود چون اینکار امکان پذیر نیست پس باید با فکر و تبحر خاصی هر طور شده کیف و چمدانتان را خیلی هوشمندانه بچینیم، اما در حین سفر یا اینکه به مقصدمان که می رسیم می بینیم باز چیزهایی را فراموش کرده ایم، پس همیشه حواستان به این موضوعات باشد تا سفر به کامتان تلخ نشود؛ انتخاب وسایل مسافرت برای بعضی از افراد شبیه به یک دوراهی سخت است، اما بعضی ها هم از قبل خیلی عاقلانه و با تبحر چک لیست سفر را متناسب با نوع سفرشان آماده کرده اند که این مورد بهترین گزینه برای شماست!

دیدگاهتان را بنویسید