در سفر چه وسایلی با خودمان ببریم ؟

بهترین زمان مسافرت بین هفته ۲۸-۱۴، یعنی سه ماهه دوم است. توجه داشته باشید سونا و وان آب بسیار گرم نیز می تواند جنین را با تهدید رو به رو کند، زیرا در سه ماهه ی اول بارداری دمای بسیار زیاد باعث اختلالات جسمی جنین می شود. از گزینه های مهم در انتخاب گزینه مناسب است و در مقابل در خصوص چمدان ها باید بگوییم که هم وزن کم و مقاومت بالا، کیفیت زیپ ها، کیفیت پارچه آن، نرم و کم صدا بودن چرخ ها و همچنین محکم و بادوام بودن دسته آنها بسیار حائز اهمیت است و راستی اگر با چمدان هم راهی سفر می شوید قرار نیست که کوله پشتی همراهتان نباشد! در نظر بگیرید ممکن است شما یا یکی از اعضای خانوادهتان به درمان فوری نیاز پیدا کنید و مجبور به مراجعه به مراکز درمانی و بیمارستانی شوید، با توجه به اینکه معمولا مسافران پول نقد زیادی را همراه خود جابهجا نمیکنند و با توجه به هزینههای درمان در کشورهای خارجی و ارزش پایین پول کشور ما، طبیعی است که شما پول کافی به همراه نداشته باشید، در آن شرایط تهیه پول نقد در کشور غریب کاری بسیار پیچیده و گاهی غیر ممکن است.

آلودگی ناشی از آثار مستقیم یا غیر مستقیم رادیو اکتیویته، تشعشعات هستهای یا هر مورد مربوط به آن. بیمهشده در مورد هزینههایی که شخصا و بدون موافقت قبلی شرکت بیمهگر متحمل شده است، مشمول جبران خسارت نخواهد بود. در صورت بروز جراحات بدنی و یا بیماری ناگهانی (و یا قرنطینه اجباری) برای فرد بیمهشده، در مدت اعتبار قرارداد، شرکت بیمهگر متعهد به پذیرش و انتقال بیمهشده با نظارت پزشکی لازم به نزدیکترین بیمارستان یا مراکز درمانی مجهز، در کوتاهترین زمان ممکن و به هر طریق میباشد. نام کامل بیمهشده، شماره و تاریخ اعتبار بیمهنامه مسافرتی، شماره گذرنامه. تاریخ اعتبار بیمهنامه مندرج در قرارداد بیمهنامه مسافرتی، مدت پوشش این بیمهنامه را مشخص مینماید. خوبی این موضوع این است که به اختیار و انتخاب خودت در نظر گرفته می شود یعنی شما بنا به شرایط مالی خود بهترین و راحت ترین را انتخاب می کنی. کدام را انتخاب کنیم؟ چک لیست سفر لست سکند را میتوانید هم به صورت الکترونیکی استفاده کنید یا اگر اهل کاغذ و قلم هستید، پرینت بگیرید و هر کدام را انجام میدهید، با مداد علامت بزنید. هر کدام از وسایل را که برمیداریم، تیک میزنیم تا تیک حواسمان به وسایلی که برنداشتهایم باشد. البته افرادی که از کشورهای دیگر قصد سفر به ایران را دارند را میتواند از بیمهنامه سفر داخلی استفاده کند.

همچنین اگر قصد سفر به چندین کشور را داشته باشید مبلغ پرداختی متفاوتی نسبت به یکسفر تکمقصدی برای شما محاسبه میشود. درصورت پیدا شدن وسایل نامبرده، انتقال آن به مقصد مورد نظر بیمهگذار یا کشور محل اقامت او توسط شرکت بیمهگر، بیمهگذار متعهد به استرداد خسارت دریافتی در زمینه فقدان بار براساس این بیمهنامه خواهد بود. بیمهگذاران در این نوع بیمه تحت پوشش تمام هزینههای درمانی و بیمارستانی از جمله ویزیت پزشک، جراحی، پانسمان، انواع آزمایشهای پزشکی، مخارج بیهوشی، هزینههای اتاق عمل و جابهجایی به بیمارستان، هزینههای دارو، دندانپزشکی، بلایای طبیعی، تروریسم، زایمان و هر حادثه دیگری است که بیمهگر و بیمهگذار براساس شرایط قرارداد و با رعایت فرانشیز توافق کردهاند، قرار میگیرند. بیمه مسافرتی یا مسافران خارج از کشور، بیمهای است که برای افرادی که راهی سفر به خارج از کشور میباشند، کاربرد دارد. بیمهشده: در واقع همان بیمهگذار است و به هر فرد ساکن و یا مقیم کشور ایران که کمتر از ۷۰سال سن داشته و تحت پوشش بیمهنامه معتبر مسافرتی صادره از طرف شرکت بیمهگر باشد، بیمهشده گفته میشود. در حال حاضر شرکتهای معتبر کمکرسان مثل شرکت Midest، شرکت SOS، شرکت REMED و شرکت Reiseschutz و …

مسلماً تا به حال رسانه های اجتماعی بیشترین تأثیر را در گردشگری داشته اند و دلیل این امر وجود سایت های اجتماعی مثل TripAdvisor وفیس بوک است. این تعهد شامل تأخیر ناشی از اعتصاب کارکنان شرکتهای هواپیمایی، فرودگاههای مبدا و مقصد و یا شرکتهای خدماتی طرف قرارداد آنها و همچنین تأخیرهای مربوط به پروازهای چارتر و غیر عادی نمیباشد. درصورت حداقل ۶ ساعت تأخیر حرکت، شرکت بیمهگر به شرط ارائه نسخه اصلی صورت حسابهای مربوط، متعهد به پرداخت هزینههای اضافی متحمل شده به دلیل این تأخیر (از قبیل هزینههای حمل و نقل، اقامت درهتل و همچنین غذا) میباشد. موضوع بیمه: جبران هزینههای پزشکی و غیر پزشکی و ارائه سایر خدمات طبق شرایط مندرج در بیمهنامه. برای فوت بیمهگذار، گزارش پزشکی قانونی، بیمارستان، پزشک معالج و یا سایر مراجع قانونی. درواقع شرکت متعهد میشود تا هزینههای اضافی سفر از هزینههای درمانی و پزشکی، خسارت چمدان گم شده و خسارت لغو پرواز گرفته تا سایر خسارتهای دیگری که شاید مسافر با آنها مواجه شود را تا مبلغ مشخصی جبران کند. بیماری حاد: هرگونه تغییر در سلامتی بیمهشده که باعث بستری شدن شخص در بیمارستان شود و بنا به نظر تیم پزشکی، بیمهگذار قادر به ادامه سفر در تاریخ برنامهریزی شده نباشد و یا این که جان فرد را به خطر بیاندازد.

دیدگاهتان را بنویسید