در میان خودروهای ایرانی کدامیک برای مسافرت مناسبتر است؟

با همان وسایلی که به گردش یک روزه میروید، چند ساعتی را با دیگر اعضای خانواده دور هم بنشینید، یک مسافرت خانوادگی را شبیه سازی کنید و از کنار هم بودن لذت ببرید. سفر نیز که یکی از رفتارهای شخصی و اجتماعی است، می تواند رنگ عبادت به خود گیرد و در کنار عبادات و طاعات الهی بنشیند. در سفر با خودروی شخصی چه نکاتی رو باید رعایت کرد؟ هرگاه سفر مستلزم ترک واجبی باشد، مانند آنکه بدهکار در پى مطالبه طلبکار و عدم امکان پرداخت طلب او در حال سفر، مسافرت کند، آیا حرام خواهد بود یا نه؟ همه چیز در اسلام و مسلمانی از هجرت آغاز می شود و شکوه مندترین هجرت در تاریخ، سفر تاریخ ساز پیامبر و مسلمانان نو آیین، از مکه به یثرب بود. به همین علت است که اسلام هماره از مسلمانان خواسته است که آرزوی حج را در سر بپرورند و چون به مرتبه استطاعت دست یافتند، مقدمات این سفر انسان ساز را فراهم کنند.

البته بنابر اینکه ملاک در اتمام نماز کثرت سفر باشد نه شغل بودن آن و یا مراد از شغل بودن سفر بناى عملى بر استمرار آن در طول سال خواه براى کسب و کار و یا غیر آن همچون زیارت و سیاحت باشد، حکم اتمام نماز در همه انواع سفرها با حفظ ملاک ثابت خواهد بود؛ از این رو، در کلمات قدما تا شهید اوّل (م ۷۸۶ ه. امام (علیه السلام) وی را دعا کرده و سپس فرمودند: در گفتارت صادق باش؛ اگر در متاع تو عیبی است، آن را کتمان مکن؛ افراد ساده و کسانی را که در معامله سخت نمی گیرند و چانه نمی زنند، فریب مده، که کسب تو را حرام خواهد کرد؛ آن چه را برای خود نمی خواهی، برای دیگران مپسند؛ همواره حقوق خود و دیگران را در نظر گیر؛ در دادوستد، به خود واهمه راه مده و فریاد مکش،، و بدان اگر سوداگر و کاسب، راست گفتار باشد، در قیامت با بندگان صالح و شایسته خداوند محشور خواهد شد.

کاری که به نیت و انگیزه تقرب و کسب رضای خداوند صورت بگیرد، عبادت محسوب شده، بر آن، اجر و پاداش مترتب است. در همه کارها، نیت خیر و تقرب کن، حتی در خفتن و خوردن. اساساً هر عملی را بر پایه نیت و انگیزه صدور، ارزیابی می کنند و از این رو است که پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه وآله) فرمودند: الأعمال بالنیات. قدر و ارج عمل، بسته به نیت گزارنده آن است. مصادف متاعی را که غالباً بازرگانان به مصر می بردند، تهیه کرد و با کاروانی از بازرگانان، که مال التجاره به مصر می بردند، هم سفر و همراه شد. چون به نزدیکی مصر رسیدند، کاروان دیگری از بازرگانان، که مصر را به مقصد دیگری ترک می گفتند، با ایشان برخورد کرده و وضعیت بازار مصر و چگونگی قیمت ها را برای آنان تشریح کردند و ضمن گفت و گو معلوم شد متاعی که مصادف و برخی همراهان وی حمل می کنند، بازار خوبی پیدا کرده و در مصر کمیاب است، و مهم آن که کالای مورد نظر، مایحتاج عمومی مردم بوده و از خرید آن ناگزیر بودند. یکی از مهمترین مولفههایی که برای خودروهای سفری میتوان ذکر کرد، ایمنی است و خوشبختانه برلیانس نیز در این زمینه نمره خوبی دریافت میکند.

این آیات و این دست روایات به اندازه ای است که نیازی به شرح بیش تر و ذکر منابع و عنوان مآخذ نیست. مسافران حج باید به این نکته توجه کامل داشته باشند که حج مجموعه ای از آداب و احکام ویژه است که از آنها با عنوان مناسک حج یاد می شود. نکته جالب توجه دیگر در مورد و دست اول بودن بلیط، قیمت مناسب بلیط هواپیما, بلیط قطار و رزرو هتل را برای کاربران به ارمغان خواهد آورد. جهاد از واجباتی است که اسلام بدان اهمیت فوق العاده داده و مسلمانان را به توجه و اهتمام بدان دعوت کرده است. از سفرهایی که بسیار بدان سفارش شده است، زیارت خانه خدا در مکه مکرمه است. بدان که همه بازرگانان، تن به فجور داده اند، مگر آنان که حقی از کسی ضایع نمی گردانند و از حق خویش نیز چشم نمی پوشند. سوغاتی آوردن براى خانواده مستحب و وارد شدن بر آنان در شب، جز در صورت آگاه ساختن ایشان از قبل، مکروه است. حج کنندگان خانه خدا، خود را آماده می سازند که پس از دیدار سرزمین وحی و زیارت خانه دوست، به مقامی مشرف شوند که لقای خدا را در کتاب سعادت آنان بنگارد. در مقابل، اگر کسی برای حج و جهاد و زیارت، از خانه بیرون رود، ولی در دل، نیتی غیر الهی داشته باشد، سفر او ریا کارانه و تهی از عبادت است.

دیدگاهتان را بنویسید