راهنمای سفر – 13 گام برای برنامه ریزی سفر لذت بخش

اصلا اوضاع حساب بانکیتان چگونه است و چقدر حاضرید برای لذت بردن از مسافرت هزینه کنید؟ گزارش کامل وقوع حادثه و یا بروز بیماری شامل شهر و کشور محل وقوع حادثه، علت حادثه، تاریخ دقیق حادثه، ذکر نوع بیماری و تاریخ دقیق اقدامات درمانی اعم از بستری در بیمارستان و یا درمان سرپایی، کل مبلغ هزینههای درمان انجام شده (مبلغی که بیمهشده پرداخت کرده است)، کد رهگیری اخذ شده از شرکت بیمهگر، آدرس و شماره تماس بیمهگذار در ایران. البته باید این بیماری مادرزادی و ارثی نبوده و بیمهگذار سابقه آن بیماری را قبل از دریافت بیمه مسافرتی نداشته باشد. دریافت ویزای بعضی از دیگر کشورها مثل کانادا هم به داشتن بیمه مسافرتی نیاز دارد. قبل از هر اقدامی با شماره تماس مندرج در بیمهنامه، تماس گرفته و پس از بیان واقعه و دریافت کد رهگیری، پس از ترخیص بیمهشده از بیمارستان، شرکت بیمهگر با بیمارستان تسویه خواهد نمود. برخی کشورها مانند مالزی هم به هیچکدام از تشریفات ذکر شده نیازی ندارند و مسافر میتواند در فرودگاه مقصد و در بدو ورود در ازاء پرداخت مبلغی مشخص اجازهی ورود به آن کشور را برای مدتی معین کسب کند. هر نوع حرکت ناگهانی، چرخشی، تکان شدید، تغییر وضعیت حین حرکت، راه رفتن در وسیله نقلیه ای مانند هواپیما یا قطار، جا به جا شدن در خودروی شخصی مایع درون گوش میانی را تحریک کرده و نشانه ها آغاز می شوند.

در صورت بروز جراحات بدنی و یا بیماری ناگهانی (و یا قرنطینه اجباری) برای فرد بیمهشده، در مدت اعتبار قرارداد، شرکت بیمهگر متعهد به پذیرش و انتقال بیمهشده با نظارت پزشکی لازم به نزدیکترین بیمارستان یا مراکز درمانی مجهز، در کوتاهترین زمان ممکن و به هر طریق میباشد. بیماری حاد: هرگونه تغییر در سلامتی بیمهشده که باعث بستری شدن شخص در بیمارستان شود و بنا به نظر تیم پزشکی، بیمهگذار قادر به ادامه سفر در تاریخ برنامهریزی شده نباشد و یا این که جان فرد را به خطر بیاندازد. درصورت پیدا شدن وسایل نامبرده، انتقال آن به مقصد مورد نظر بیمهگذار یا کشور محل اقامت او توسط شرکت بیمهگر، بیمهگذار متعهد به استرداد خسارت دریافتی در زمینه فقدان بار براساس این بیمهنامه خواهد بود. البته افرادی که از کشورهای دیگر قصد سفر به ایران را دارند را میتواند از بیمهنامه سفر داخلی استفاده کند. مثلا شرکتهای بیمهای مثل پاسارگاد و سامان و ایران و …

بازگرداندن جسد متوفی:در صورت فوت بیمه شده”آگسا”و یا بیمه ایران کلیه اقدامات لازم در مورد سازماندهی و بازگرداندن جسد وی را بعهده گرفته و هزینههای مربوط به انتقال جسد، آماده سازی جسد و تهیه تابوت لازم برای حمل و نقل بینالمللی و انتقال جسد به نزدیکترین فرودگاه به محل دفن در ایران را پرداخت خواهد نمود. درصورت حداقل ۶ ساعت تأخیر حرکت، شرکت بیمهگر به شرط ارائه نسخه اصلی صورت حسابهای مربوط، متعهد به پرداخت هزینههای اضافی متحمل شده به دلیل این تأخیر (از قبیل هزینههای حمل و نقل، اقامت درهتل و همچنین غذا) میباشد. پرداخت خسارت براساس روش توصیه شده به وسیله سازمانهای بین المللی حمل بار محاسبه خواهد شد. بنابراین اگر بیماری خاصی دارید حتما داروها و نسخهی رسمی پزشک خود را به همراه داشته باشید و پیش از سفر از احتمال ممنوعیت حمل و استفاده از داروهای خود در کشور مقصد اطمینان حاصل کنید. اصل فیش حمل بار یا شکایتنامه بیانگر فقدان یا وقوع حادثه برای بار در تمام موارد باید به شرکت بیمهگر ارائه شود. فراموش نکنید پیش از شروع هر کاری برنامه ریزی کنید و همه جوانب را در نظر بگیرید.

در صورتی که پزشک معالج بیمهگذار دارویی را حتی پیش از سفر تجویز کرده باشد، در صورت نبودن دارو در محل اقامت بیمهگذار، بیمهگر هزینههای ارسال اضطراری دارو را پرداخت خواهد نمود. در تمام موارد باید اسناد و مدارک بیانگر وقوع حادثه، که به تأیید شرکت هواپیمایی رسیده، به همراه درخواست خسارت بیمهگذار باشد. پس از 48 ساعت بعد از جراحی پانسمان در بینی وجود دارد که انجام پرواز با هواپیما ممکن است باعث ایجاد درد در گوش ها و یا احساس پر شدن گوش ها و یا فشار داخل گوش بوجود آید که وجود این عوامل بیمار را آزاد می دهد . اگر فردی در خواب ببیند که همراه با ساک و چمدانهای بسیاری آماده است و به مسافرت میرود، به این معنی است که تغییراتی در زندگی واقعی او ایجاد خواهد شد که تکالیف زیادی را بر عهده او قرار میدهد. مسعودی در سال ۱۳۱۴ نماینده تهران در مجلس شد و تا پایان دوره پانزدهم نیز این سمت را حفظ کرد. در صورت وقوع خطرات و حوادث حیطه بیمهنامه مسافرتی، شامل بروز بیماری و یا صدمات جسمی ناشی از حوادث، با توجه به شرایط بیمهنامه و در طول مدت اعتبار بیمهنامه در خارج از کشور و نیاز به مراجعه به مراکز درمانی، اجرای مراحل زیر الزامی است.

دیدگاهتان را بنویسید